Integritetsinformationscentret

Sammanfattning

I det här Integritetsinformationscentret förklarar vi hur vi samlar in, använder, behandlar och lämnar ut personuppgifter i vår verksamhet. Vi är fast beslutna om att alltid skydda enskildas integritet i enlighet med gällande globala lagar om integritet och skydd för personuppgifter.

Senast uppdaterad: 23 januari 2020

Introduktion 

Detta informationscenter innehåller två avsnitt:

A.     Integritetsstandarder

B.     Integritetspolicy (inklusive allmän information samt kompletterande specifik information för enskilda personer boende i Europa och Kalifornien)

I våra Integritetsstandarder och vår Privacy-policy kallas Thermo Fisher Scientific Inc. och dess dotterbolag (se: http://resource.thermofisher.com/page/DB_17_0119/?cid=fl-legalentities) "vi", ”oss” eller ”vår” eller ”Thermo Fisher Scientific”, och dessa innehåller information om hur vi tar emot, samlar in, använder och överför information om individer som personuppgifterna tillhör ("du").

Ta dig tid att läsa genom informationen i detta Integritetssinformationscenter. Om du har frågor kan du kontakta din Thermo Fisher Scientific-representant eller skicka ett meddelande till data.privacy@thermofisher.com.

  Mer

A. Thermo Fisher Scientifics Integritetsstandarder

I alla våra affärsaktiviteter är vi medvetna om och strävar efter att basera våra integritetssmetoder på godkända principer som används av olika regelverks- och branschgrupper. Principerna är följande:

 • Insamlingsbegränsning: Vi ska inhämta personuppgifter på ett lagligt och rättvist sätt och, när så är lämpligt, med vetskap och samtycke från personen vars personuppgifter vi behandlar (”personen”).
 • Datakvalitet: Vi ska behandla personupgifter som är korrekt, fullständig och uppdaterad (med hänsyn tagen till de syften för vilka den samlades in).
 • Specifikation av syfte: Vi ska specificera de syften för vilka personuppgifter samlades in innan insamlingen sker.
 • Användningsbegränsning: Vi ska endast använda personuppgifter i enlighet med specificerade syften, förutom då personen har gett sitt samtycke eller enligt gällande lag.
 • Säkerhetsåtgärder: Vi ska skydda personuppgifter med rimliga säkerhetsåtgärder.
 • Öppenhet: Vi ska vara öppna om integritetsrutiner, -policyer och -ändringar samt hur eventuell behandling utförs i detalj.
 • Individuellt deltagande: Vi ska enligt gällande lagstiftning tillmötesgå enskilda personers begäran om att veta vilka personuppgifter som behandlas och visa hur dessa data ska behandlas.
 • Ansvar: Vi ska ansvara för att vidta åtgärder som ger verkan åt dessa Integritetsstandarder.

Integritetsstandarder kan vara olika i olika länder, regioner eller Thermo Fisher Scientifics-företagsgrupper, beroende på gällande lagar och förordningar.

  Mer

B. Thermo Fisher Scientifics Integritetsspolicy

Omfattning:Denna Integritetsspolicy är relevant för:

 • Alla som använder eller besöker Thermo Fisher Scientifics webbplatser, mobilappar eller andra onlinetjänster eller produkter (”Onlinetjänster”).
 • Personer som delar med sig av sina företagskontaktuppgifter och andra personuppgifter till Thermo Fisher Scientific vid evenemang som mässor eller konferenser, eller i andra affärssyften, inklusive kundtjänst och produkt- eller laboratorietjänster, som nuvarande eller potentiella kunder och deras representanter
 • De delar av allmänheten som interagerar med Thermo Fisher Scientific och personer som vi gör affärer med, inklusive men inte begränsat till personal från tillsynsmyndigheter och leverantörer och besökare på våra anläggningar och kontor.

1. UPPGIFTER OM DIG SOM THERMO FISHER SCIENTIFIC KAN BEHANDLA 

Thermo Fisher Scientific kan behandla uppgifter om dig och samla in dessa uppgifter från olika källor, inklusive men inte begränsat till personuppgifter som du aktivt delar med oss, personuppgifter om dig som delas av din institution eller ditt företag eller personuppgifter om dig som samlas in via offentliga källor och auktoriserade tredje parter som vi har en affärsrelation med. Vi kan också generera ytterligare uppgifter om dig baserat på deuppgifter som samlas in från andra källor.

Läs även vår kompletterande Integritetsspolicy för Europa om du befinner dig i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) eller Storbritannien. Om du är bosatt i Kalifornien ber vi dig läsa vår kompletterande Integritetsspolicy för Kalifornien i avsnitten 9 och 10 i det här dokumentet.

a.Uppgifter som du aktivt skickar in

 • Om du skapar ett konto, beställer produkter, registrerar dig för tjänster eller på annat sätt skickar data till Thermo Fisher Scientific samlar vi in uppgifter om dig och företaget eller någon annan enhet som du representerar (t.ex. namn, organisation, adress, e-postadress, telefonnummer och faxnummer).
 • Du tillhandahåller kanske också uppgifter i form av betalningsuppgifter när du handlar och leveransinformation så att du kan ta emot ett köp. Du ger oss också uppgifter när du fyller i en enkät som hjälper oss att förbättra våra produkter och tjänster eller skickar in ett cv för en jobbansökan. I sådana fall vet du vilka personuppgifter som samlas in av oss eftersom du aktivt har skickat in uppgifterna.
 • Vi kan samla in och behandla kontaktuppgifter som du har lämnat direkt till oss (t.ex. namn, e-postadress, telefonnummer och företagsadress) via online- eller offlinekanaler. Detta gäller även när du interagerar med våra system och tjänster eller tillhandahåller sådana uppgifter personligen under mässor, nätverksevenemang, konferenser och liknande händelser, samt uppgifter om ditt företag och dess interaktioner med Thermo Fisher Scientific.
 • Vi kan samla in uppgifter om dina kundtjänstförfrågningar och feedback om din upplevelse av dessa och andra tjänster.
 • Vi kan också samla in och behandla ljudinspelningar av samtal till kundtjänstcenter.
 • Om du besöker våra webbplatser och kontor kan vi samla in och behandla uppgifter om dig (t.ex. ditt namn och företagsnamn) för att registrera dig i våra system, hjälpa oss att ha kontroll på våra besökare och ge dig lämpliga åtkomstuppgifter. Vi kan också samla in övervakningsbilder för åtkomstkontroll och platssäkerhet.
 • Om det är tillåtet i enlighet med gällande lag kan vi samla in biometriska data (t.ex. fingeravtryck) för att förbättra driften av eller möjliggöra åtkomst till vissa produkter. .

b. Uppgifter som skickas in passivt eller hämtas från andra källor

 • Vi samlar automatiskt in information medan du använder och navigerar bland Onlinetjänsterna, inklusive URL-adressen för webbplatsen du kom från, webbläsarprogramvaran du använder, din IP-adress (Internet Protocol), dina IP-portar, datum/tid för åtkomst, överförda data, besökta sidor, tiden du ägnar åt Onlinetjänsterna och information om åtgärder och transaktioner som utförts.
 • Om du använder våra mobilappar samlar vi även in teknisk information om din enhet (inklusive version för enhetens operativsystem och enhetens maskinvara) och unika enhetsidentifierare (inklusive enhetens IP-adress). Vi kan även samla in m du aktiverar relevant funktion på din enhet, kan vi samla in platsinformation om du har aktiverat den funktionen på enheten. Dessa data genereras och samlas in automatiskt, som en del av standardanvändningen av Onlinetjänster och behandlas endast i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar.
 • Vi kan samla in personuppgifter om dig relaterad till dina intressen eller ditt arbete (t.ex. din befattning, specialitet och publikationer) från offentligt tillgängliga resurser som företag, universitet och publiceringswebbplatser, sociala medier och andra digitala plattformar, nationella register och professionella databaser eller kataloger. Vi kan också samla in dessa uppgifter från tredjepartsleverantörer som agerar för vår räkning, i enlighet med relevanta lagar och förordningar.
 • Vi kan samla in viss information om dig från ditt företag (t.ex. befattning, avdelning, kontaktuppgifter och företagsadress) och andra uppgifter som är specifik för din beställning eller dina intressen.

c. Cookies

Vi använder även ”cookies” för att förbättra och anpassa din upplevelse av Onlinetjänsterna. En cookie är en liten textfil som kan lagras på din dator eller enhet och användas för att få åtkomst till Onlinetjänster. Du kan ställa in webbläsarprogrammet så att cookies avvisas, men om du gör det kan vi kanske inte erbjuda fördelar eller funktioner i Onlinetjänster. Läs informationen om just din webbläsarprogramvara om du vill neka cookies. Vi använder också eTags, som är ogenomskinliga identifierare som tilldelas av en webbserver till specifika versioner av en resurs som finns på en URL-adress. Om resursen på den URL-adressen ändras tilldelas en ny eTag. På så sätt kan vi spåra vilka sidor du besöker när du är på Onlinetjänster. Dessutom använder vi elektroniska bilder, så kallade spårpixlar (ibland pixeltaggar) för att spåra användare som har besökt Onlinetjänsterna. Med spårpixlar kan vi leverera innehåll och marknadsföringskommunikation som är anpassad efter dina intressen. Vi strävar efter att ge webbplatsbesökare en anpassad och personlig upplevelse. Våra webbplatser svarar för närvarande inte på DNT-signaler (Do Not Track) i webbläsare.

När det gäller webbcookies och liknande teknik ber vi om samtycke från användare av Onlinetjänster i EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) och Storbritannien baserat på en separat process för samtycke till cookies. Vårt meddelande om cookies finns här:

https://www.thermofisher.com/us/en/home/global/how-cookies-are-used.html.

 

2. DÄRFÖR BEHANDLAR THERMO FISHER SCIENTIFIC DIN INFORMATION

Vi använder de personuppgifter vi behandlar om dig för att:

 • Skapa ett konto åt dig eller organisationen som du arbetar för;
 • Göra det möjligt för dig att använda resurser från sociala medier online som vi ibland erbjuder;
 • Autentisera din identitet vid behov eller enligt lag;
 • Ingå ett försäljnings- eller servicekontrakt med dig eller organisationen som du arbetar för;
 • Slutföra dina beställningar av produkter och tjänster;
 • Kontakta dig angående produkter och tjänster som kan vara av intresse för dig och för att få feedback om dina erfarenheter av Thermo Fisher;
 • Utföra våra avtalsenliga skyldigheter gentemot dig eller organisationen som du arbetar för enligt tillämpliga avtal ;
 • Tillhandahålla begärda tjänster och begärd information och produktsupport;
 • Svara på dina frågor på lämpligt sätt;
 • Uppdatera ditt konto och dina beställningar och transaktioner;
 • Befria oss från våra avtalsenliga skyldigheter mot dig;
 • Följa alla juridiska krav som gäller för oss;
 • Verifiera ekonomiska transaktioner och genomföra kontroller för efterlevnad;
 • Utföra analys- och profileringsaktiviteter, bland annat för att:
  • Förbättra effektiviteten i våra interna processer och procedurer och den övergripande kvaliteten på de produkter och tjänster vi tillhandahåller;
  • Anpassa din upplevelse av Onlinetjänsterna;
  • Skapa kundprofiler av dig för att bland annat förbereda relevanta produkter och tjänster.

I den utsträckning det är tillåtet enligt gällande lag, inklusive med ditt samtycke där så krävs enligt tillämplig lag, kan vi delta i följande aktiviteter:

 • Vi kan komma att använda dina kontaktuppgifter för att kontakta dig för att se om du vill inleda en affärsrelation med oss eller för att skicka marknadsföringsmeddelanden till dig.
 • Om du inte vill ta emot sådana marknadsföringsmeddelanden kan du välja att inte få sådana e-postmeddelanden under registreringen och i efterföljande kommunikation från oss genom att följa de avanmälningsinstruktioner som finns i sådana e-postmeddelanden eller på andra informationsinhämtningsplatser på Onlinetjänsterna.
 • Vi kan samla in personuppgifter om dig (t.ex. din befattning, specialitet och publikationer) från offentliga resurser som företag, universitet och publikationswebbplatser och kombinera den med personuppgifter som vi har samlat in om dig för att förbättra vår kundprofil av dig. Profilen använder vi som stöd för våra försäljnings- och marknadsföringsaktiviteter.
 • Vi kan behandla inspelningar av dina samtal med våra kundtjänstmedarbetare för att säkerställa att vi levererar högkvalitativ service, hjälpa till vid utbildning och utveckling av representanter från Thermo Fisher Scientific och förbättra vår kundtjänst i allmänhet.
 • Vi kan visa annonser för produkter och tjänster som vi anser är relevanta för dig baserat på dina aktiviteter i Onlinetjänsterna eller på andra webbplatser eller digitala platser. Sådana annonser kan visas i våra Onlinetjänster eller i andras onlinetjänster. Vi uppnår detta genom att använda, och tillåta tredje part (t.ex. Facebook och LinkedIn) att använda, vissa cookies, eTags, spårpixlar och andra spårningstekniker för att spåra dina aktiviteter i våra Onlinetjänster och andra onlinetjänster. Mer information om dessa aktiviteter och hur du hanterar eller väljer bort dem finns i vårt meddelande om cookies (https://www.thermofisher.com/us/en/home/global/how-cookies-are-used.html) Du kan också kontakta oss på data.privacy@thermofisher.com.
 • Vi kan skicka kunderbjudanden till dig baserat på dina aktiviteter på olika Onlinetjänster, inklusive aktiviteter på andra webbplatser eller digitala platser, dina andra interaktioner med Thermo Fisher Scientific som inte är via Onlinetjänster (t.ex. regionala erbjudanden baserade på var ditt kontor finns i beställningsformulär).

Vi utför även statistiska analyser av användarna av våra Onlinetjänster för att förbättra funktionerna, innehållet, designen och navigeringen i Onlinetjänsterna.

3. UTLÄMNANDE AV DIN INFORMATION

Vi kan i enlighet med vår Integritetsspolicy dela dina personuppgifter med alla våra dotterbolag, avdelningar och grupper över hela världen.

Vi lämnar endast ut dina personuppgifter till tredje part i enlighet med lagen, till exempel i följande fall:

 • Till tredjepartsleverantörer av tjänster som agerar för vår räkning och enligt våra instruktioner för att ta hand om produktbeställningar, leverera tjänster, tillhandahålla IT-support och uppfylla de andra syften som anges ovan;
 • Till utvalda affärspartner för att vid behov fullgöra de syften som anges ovan eller när det rimligen krävs för att uppnå våra legitima affärsmål;
 • Om gällande lag kräver det, inklusive och utan begränsning, i svar på myndigheters eller reglerande myndigheters begäran och för att samarbeta under brottsutredningar eller när ett domstolsbeslut tas emot
 • Till en potentiell eller faktisk köpare eller säljare i samband med en sammanslagning, ett förvärv eller annan omorganisation eller vid försäljning av vår verksamhet eller våra tillgångar;
 • Till domstolar och offentliga myndigheter för att skydda dig, oss eller tredje part från skada, inklusive bedrägeri eller fall där någons fysiska säkerhet är utsatt för risk
 • Vi kan lämna ut personlig information som du har tillhandahållit i samband med en kundtjänstförfrågan (inklusive till våra tjänsteleverantörer om det behövs för att vi ska kunna svara på sådana förfrågningar)

Tjänsteleverantörer som agerar för vår räkning är skyldiga att följa avtal som inkluderar integritetskrav som inte skyddar mindre än de som beskrivs i denna Integritetspolicy, och behandlar endast personlig information när det är nödvändigt för att utföra sina uppgifter på ett sätt som överensstämmer med detta meddelande, andra tillämpliga integritetsmeddelanden (t.ex. vår cookiepolicy) och som uttryckligen tillåts eller krävs enligt gällande lagar, regler och förordningar.

Våra tredjepartsleverantörer finns i USA och andra jurisdiktioner.

4. HUR LÄNGE SPARAR THERMO FISHER SCENTIFIC DIN INFORMATION?

Vi sparar i allmänhet personuppgifter så länge som det behövs för det specifika affärssyfte eller syften för vilka de samlades in. I vissa fall kan vi behöva behålla personuppgifter under en längre tid enligt lag eller i andra affärssyften. Såvitt möjligt strävar vi efter att anonymisera informationen eller ta bort onödiga identifierare från poster som vi kan behöva behålla under perioder som är längre än den angivna lagringsperioden.

5. DINA VALMÖJLIGHETER

Observera att vi i många fall inte kan göra affärer effektivt med dig utan att behandla viss personlig information om dig (t.ex. dina kontaktuppgifter).

Du kan använda Onlinetjänsterna utan att godkänna cookies (om det inte är absolut nödvändigt). Konsekvensen är att vissa funktioner i Onlinetjänsterna kan vara mindre anpassade för dig, och vissa funktioner kan vara begränsade. Se avsnitt B 1. (c) ovan för mer information om cookies.

Du har rätt att välja att inte få marknadsföringsmeddelanden. Använd funktionen för att avbryta prenumerationen på sådana meddelanden.

Du kan göra en begäran med avseende på dina personuppgifter genom att kontakta data.privacy@thermofisher.com. Mer information om specifika rättigheter för personer boende i Europa och Kalifornien finns i avsnitten 9 och 10 nedan.

Vi vidtar rimliga åtgärder för att snabbt svara på dina förfrågningar i enlighet med gällande lagar.

Om du kontaktar kundtjänstrepresentanter kan vi kräva att du tillhandahåller information som kan autentisera din identitet. Det gör vi för att kunna hjälpa dig med din begäran. Om du inte kan tillhandahålla den här informationen kan det hända att vi inte kan behandla din begäran.

När vi tar emot personuppgifter från våra kunder och behandlar personuppgifter å deras vägnar gör vi det som ettpersonuppgiftsbiträde. Vi har inte kontroll över våra kunders integritet och säkerhetsmetoder och -processer. Om dina personuppgifter har skickats till oss av en Thermo Fisher Scientific-kund och du vill utöva någon av ovannämnda rättigheter ska du kontakta kunden i fråga direkt eller ge oss namnet på kunden så att vi på lämpligt sätt kan hänvisa din förfrågan till kunden.

6. INFORMATIONSSÄKERHET

Vi implementerar tekniska, fysiska och organisatoriska åtgärder som är avsedda att skydda all information du tillhandahåller via Onlinetjänster och skydda den från obehörig åtkomst, förlust, missbruk eller ändring. Trots det kan inga datorsystem eller informationsöverföringar någonsin vara helt säkra eller felfria, och du bör inte förvänta dig att din information förblir privat under alla omständigheter. Dessutom är det ditt ansvar att skydda alla lösenord, ID-nummer eller liknande enskilda uppgifter som är kopplade till din användning av Onlinetjänsterna.

7. ÄNDRINGAR I DENNA INTEGRITETSPOLICY

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna Integritetspolicy. Vi meddelar dig när vi har ändrat något genom att ange det datum då denna policy senast uppdaterades som det datum Integritetspolicyn trädde i kraft. Vi rekommenderar att du regelbundet läser igenom denna policy för att få information om eventuella ändringar.

8. FRÅGOR OCH KOMMENTARER

Om du har frågor eller kommentarer om denna Sekretesspolicy eller om hur dina personuppgifter behandlas ber vi dig kontakta data.privacy@thermofisher.com.

9. KOMPLETTERANDE INTEGRITETSPOLICY FÖR EUROPA (INKLUSIVE SCHWEIZ OCH STORBRITANNIEN)

Följande avsnitt gäller personer i EES, Storbritannien och Schweiz och ska läsas som ett tillägg till huvudavsnitten i Sekretesspolicyn.

a.      Rättsliga grunder för behandling

I enlighet med gällande lagar förlitar vi oss i de flesta fall på följande rättsliga grunder när vi behandlar dina personuppgifter, enligt vad som är tillämpligt:

 • Fullgörande av avtal: Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra ett avtal med dig eller vidta åtgärder på din begäran innan ett avtal ingås.
 • Rättsliga skyldigheter: Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla rättsliga skyldigheter.
 • Legitimt intresse: Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna motivera ett berättigat och legitimt intresse vad gäller din integritet och andra grundläggande rättigheter och intressen
 • Samtycke: Behandlingen utförs i enlighet med det du har samtyckt till.

De specifika rättsliga grunderna som vi förlitar oss på i vart och ett av de syften för vilka vi behandlar dina personuppgifter anges nedan:

Syfte för behandling, inklusive men inte begränsat till: Tillämplig rättslig grund
Skapa ett konto åt dig eller organisationen som du arbetar för Göra det möjligt för dig att använda resurser från sociala medier online som vi ibland erbjuder; Fullgörande av avtal baserat på tillämpligt avtal Legitima intressen för att tillhandahålla tjänster Samtycke
Slutföra dina beställningar av produkter och tjänster Utföra våra avtalsenliga skyldigheter gentemot dig eller organisationen som du arbetar för enligt tillämpliga avtal ; Uppdatera ditt konto och dina beställningar och transaktioner ; Befria oss från våra avtalsenliga skyldigheter mot dig.  
Autentisera din identitet vid behov eller enligt lag Rättslig skyldighet. Legitimt intresse. Fullgörande av avta.
Tillhandahålla begärda tjänster och begärd information och produktsupport Svara på dina frågor på lämpligt sätt Begära feedback Om din begäran eller förfrågan gäller en tjänst som du har beställt, registrerat dig för eller på annat sätt ingått avtal: fullgörande av avtal baserat på våra Tjänstevillkor eller annat tillämpligt avtal.Om vi har rättslig skyldighet att svara på din begäran eller förfrågan: rättslig skyldighet. I alla andra fall: legitimt intresse som en del av vårt åtagande att ge dig bra kundservice. Samtycke
Uppfylla alla rättsliga skyldigheter som gäller för oss Verifiera ekonomiska transaktioner och genomföra kontroller för efterlevnad Rättsliga skyldigheter enligt gällande lagar Legitima intressen för att skydda kunder och Thermo Fisher Scientific
Utföra analys- och profileringsaktiviteter, bland annat för att:
 • Förbättra effektiviteten i våra interna processer och procedurer och den övergripande kvaliteten på de produkter och tjänster vi tillhandahåller
 • Skapa kundprofiler av dig för att bland annat förbereda relevanta produkter och tjänster.
Legitimt intresse baserat på vårt intresse för att förbättra våra tjänster och produkter genom dataanalys.
Anpassa din upplevelse av Onlinetjänsterna Kontakta dig för att avgöra om du vill inleda en affärsrelation med oss eller att vi får skicka marknadsföringsmeddelanden till dig. Samla in personlig information om dig (t.ex. din befattning, specialitet och publikationer) från offentliga resurser som företag, universitet och publikationswebbplatser och kombinera den med personlig information som vi har samlat in om dig för att förbättra vår kundprofil av dig. Profilen använder vi som stöd för våra försäljnings- och marknadsföringsaktiviteter. Visa onlineannonser för produkter och tjänster som vi anser är relevanta för dig baserat på dina aktiviteter i Onlinetjänsterna. Skicka kunderbjudanden till dig baserat på dina aktiviteter på olika Onlinetjänster och dina andra interaktioner med Thermo Fisher Scientific som inte är via Onlinetjänster (t.ex. regionala erbjudanden baserade på var ditt kontor finns i beställningsformulär). Legitimt intresse Samtycke enligt lag Om vi är juridiskt förpliktigade att göra det enligt gällande lagar och förordningar ber vi dig att ge ditt samtycke och förlitar oss på Samtycke
Behandla inspelningar av dina samtal med våra kundtjänstmedarbetare för att säkerställa att vi levererar högkvalitativ service, hjälpa till vid utbildning och utveckling av representanter från Thermo Fisher Scientific och förbättra vår kundtjänst i allmänhet. Rättslig skyldighet Samtycke Legitimt intresse för att förbättra vår kundtjänst och uppfylla alla tillämpliga rättsliga och lagenliga skyldigheter

När vi förlitar oss på den rättsliga grunden för samtycke kan du i tillämpliga fall när som helst ta tillbaka sådant samtycke, utan att det påverkar den lagenliga behandlingen som baseras på samtycke före ett sådant återkallande.

b. Begäran om att utöva sina rättigheter – rättigheter och åtkomst till dina uppgifter

Du kan komma åt, korrigera och/eller uppdatera din information genom att få direkt åtkomst till konton eller profiler som du har skapat hos oss.  

Där så krävs enligt gällande lag, t.ex. EU:s dataskyddslagar som GDPR (dataskyddsförordningen) eller Kaliforniens sekretesslagar, som California Consumer Privacy Act (”CCPA”), för personlig information som Thermo Fisher Scientific har samlat in och använt under de senaste 12 månaderna kan du ha rätt att: begära åtkomst till information som vi har om dig, begära att få korrigera eller uppdatera dina personuppgifter eller i vissa fall be oss att radera din personliga information i den mån vi inte är skyldiga att behålla den enligt lag.

Om du befinner dig i EES, där behandlingen av din information omfattas av EU:s dataskyddslagar, kan du ha följande rättigheter:

 • Rätt till begränsning av behandling: Du kan ha rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. I så fall märks och behandlas de endast av oss för vissa ändamål.
 • Rätt till portabilitet av uppgifter: Om behandlingen baseras på ditt samtycke eller ett avtal som du har ingått med oss har du rätt att få de personuppgifter som du har lämnat till oss på ett strukturerat sätt och i ett vanligt förekommande format som är maskinläsbart. Du kan också ha rätt att överföra personuppgifterna till en annan enhet utan vår inblandning.
 • Rätt att invända: Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter för direkt marknadsföring. Du kan utöva den här rättigheten genom att klicka på knappen ”Avbryt prenumeration” i vår kommunikation med dig. När vi förlitar oss på den rättsliga grunden med legitimt intresse har du rätt att när som helst invända mot hur vi behandlar dina personuppgifter på grund av din specifika situation, och vi kan bli tvungna att sluta behandla dina personuppgifter (t.ex. där vi ägnar oss åt profileringsaktiviteter i marknadsföringsrelaterade syften). Om du utövar denna rättighet kommer din personliga information inte längre att behandlas i sådana syften om inte annat är godkänt enligt lag (t.ex. om behandling av dina personuppgifter är nödvändig för att du ska kunna vidta åtgärder innan du ingår ett avtal eller för att fullgöra ett redan ingått avtal).
 • Rätt att lämna in klagomål: Du kan ha rätt att lämna in ett klagomål hos en lokal tillsynsmyndighet, till exempel om du anser att vi har behandlat dina personuppgifter på ett sätt som är olagligt eller i strid med dina rättigheter.

Du kan göra en förfrågan genom att kontakta data.privacy@thermofisher.com

c. Profilering

Vi deltar inte i automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering, som påverkar dig rättsligt sett. Vi kan delta i profilerings- och analysaktiviteter för allmän förbättring av våra affärsprocesser och i marknadsföringsrelaterade syften. Vi kan i synnerhet använda automatiserade metoder för att behandla personuppgifter som samlas in via din interaktion med Thermo Fisher Scientific inklusive Onlinetjänster, eller som hämtas från offentliga resurser som företag, universitet och publikationswebbplatser, för att hjälpa oss att identifiera produkter och tjänster som vi tror att du kan vara intresserad av och tillhandahålla relevanta annonser eller marknadsföring till dig.

10. KOMPLETTERANDE SEKRETESSPOLICY för boende i delstaten Kalifornien i USA

Enligt California Consumer Privacy Act från 2018 (”CCPA”) måste vi från och med 1 januari 2020 tillhandahålla ytterligare integritetsrelaterad information till invånare i Kalifornien.

a. Integritetsrättigheter för boende i Kalifornien

Enligt de villkor som anges i CCPA har boende i Kalifornien rättigheter enligt Cal. Civ. Code §§ 1798.100, 1798.105, 1798.110, 1798.115 och 1798.125 som bland annat:

(a) Begära åtkomst till kopior av deras personliga information;
(b) Begära åtkomst till information om vilka kategorier av personlig information vi har samlat in om dem, källkategorier för sådan information, för vilka ändamål vi samlar in deras personuppgifter, vilka kategorier av tredje part som vi har delat deras personuppgifter med och de kategorier av personlig information som vi har lämnat ut om dem i affärssyfte;
(c) Begära att deras personliga information tas bort;
(d) Inte olagligen diskrimineras på grund av att de har utövat någon av sina rättigheter enligt CCPA
(e) Få meddelanden om eventuella finansiella incitament som erbjuds till dem i utbyte mot eventuella rättigheter som vi vill ha för att samla in, sälja eller ta bort deras personliga information.

Det är inte alla boende i Kalifornien som har rätt att utöva alla ovanstående rättigheter under alla omständigheter. I CCPA fastställs till exempel ovanstående rättigheter (med undantag för den rättighet som beskrivs i punkt (d) ovan) gällande personlig information som återspeglar en skriftlig eller muntlig kommunikation eller en transaktion mellan boende i Kalifornien och oss där invånaren i Kalifornien fungerar som anställd, ägare, direktör, befattningshavare eller entreprenör i ett företag eller annan enhet, och kommunikationen eller transaktionen med oss endast sker inom ramen för att vi uppfyller kraven för detta eller tillhandahåller eller tar emot en produkt eller tjänst till eller från en sådan enhet.

Boende i Kalifornien kan skicka in en begäran om att utöva sina rättigheter enligt CCPA genom att skicka e-post till oss pådata.privacy@thermofisher.com

  Mer

1. UPPGIFTER OM DIG SOM THERMO FISHER SCIENTIFIC KAN BEHANDLA

Thermo Fisher Scientific kan behandla uppgifter om dig och samla in dessa uppgifter från olika källor, inklusive men inte begränsat till personuppgifter som du aktivt delar med oss, personuppgifter om dig som delas av din institution eller ditt företag eller personuppgifter om dig som samlas in via offentliga källor och auktoriserade tredje parter som vi har en affärsrelation med. Vi kan också generera ytterligare uppgifter om dig baserat på deuppgifter som samlas in från andra källor.

Läs även vår kompletterande Integritetsspolicy för Europa om du befinner dig i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) eller Storbritannien. Om du är bosatt i Kalifornien ber vi dig läsa vår kompletterande Integritetsspolicy för Kalifornien i avsnitten 9 och 10 i det här dokumentet.

a.Uppgifter som du aktivt skickar in

 • Om du skapar ett konto, beställer produkter, registrerar dig för tjänster eller på annat sätt skickar data till Thermo Fisher Scientific samlar vi in uppgifter om dig och företaget eller någon annan enhet som du representerar (t.ex. namn, organisation, adress, e-postadress, telefonnummer och faxnummer).
 • Du tillhandahåller kanske också uppgifter i form av betalningsuppgifter när du handlar och leveransinformation så att du kan ta emot ett köp. Du ger oss också uppgifter när du fyller i en enkät som hjälper oss att förbättra våra produkter och tjänster eller skickar in ett cv för en jobbansökan. I sådana fall vet du vilka personuppgifter som samlas in av oss eftersom du aktivt har skickat in uppgifterna.
 • Vi kan samla in och behandla kontaktuppgifter som du har lämnat direkt till oss (t.ex. namn, e-postadress, telefonnummer och företagsadress) via online- eller offlinekanaler. Detta gäller även när du interagerar med våra system och tjänster eller tillhandahåller sådana uppgifter personligen under mässor, nätverksevenemang, konferenser och liknande händelser, samt uppgifter om ditt företag och dess interaktioner med Thermo Fisher Scientific.
 • Vi kan samla in uppgifter om dina kundtjänstförfrågningar och feedback om din upplevelse av dessa och andra tjänster.
 • Vi kan också samla in och behandla ljudinspelningar av samtal till kundtjänstcenter.
 • Om du besöker våra webbplatser och kontor kan vi samla in och behandla uppgifter om dig (t.ex. ditt namn och företagsnamn) för att registrera dig i våra system, hjälpa oss att ha kontroll på våra besökare och ge dig lämpliga åtkomstuppgifter. Vi kan också samla in övervakningsbilder för åtkomstkontroll och platssäkerhet.
 • Om det är tillåtet i enlighet med gällande lag kan vi samla in biometriska data (t.ex. fingeravtryck) för att förbättra driften av eller möjliggöra åtkomst till vissa produkter. .

b. Uppgifter som skickas in passivt eller hämtas från andra källor

 • Vi samlar automatiskt in information medan du använder och navigerar bland Onlinetjänsterna, inklusive URL-adressen för webbplatsen du kom från, webbläsarprogramvaran du använder, din IP-adress (Internet Protocol), dina IP-portar, datum/tid för åtkomst, överförda data, besökta sidor, tiden du ägnar åt Onlinetjänsterna och information om åtgärder och transaktioner som utförts.
 • Om du använder våra mobilappar samlar vi även in teknisk information om din enhet (inklusive version för enhetens operativsystem och enhetens maskinvara) och unika enhetsidentifierare (inklusive enhetens IP-adress). Vi kan även samla in m du aktiverar relevant funktion på din enhet, kan vi samla in platsinformation om du har aktiverat den funktionen på enheten. Dessa data genereras och samlas in automatiskt, som en del av standardanvändningen av Onlinetjänster och behandlas endast i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar.
 • Vi kan samla in personuppgifter om dig relaterad till dina intressen eller ditt arbete (t.ex. din befattning, specialitet och publikationer) från offentligt tillgängliga resurser som företag, universitet och publiceringswebbplatser, sociala medier och andra digitala plattformar, nationella register och professionella databaser eller kataloger. Vi kan också samla in dessa uppgifter från tredjepartsleverantörer som agerar för vår räkning, i enlighet med relevanta lagar och förordningar.
 • Vi kan samla in viss information om dig från ditt företag (t.ex. befattning, avdelning, kontaktuppgifter och företagsadress) och andra uppgifter som är specifik för din beställning eller dina intressen.

c. Cookies

Vi använder även ”cookies” för att förbättra och anpassa din upplevelse av Onlinetjänsterna. En cookie är en liten textfil som kan lagras på din dator eller enhet och användas för att få åtkomst till Onlinetjänster. Du kan ställa in webbläsarprogrammet så att cookies avvisas, men om du gör det kan vi kanske inte erbjuda fördelar eller funktioner i Onlinetjänster. Läs informationen om just din webbläsarprogramvara om du vill neka cookies. Vi använder också eTags, som är ogenomskinliga identifierare som tilldelas av en webbserver till specifika versioner av en resurs som finns på en URL-adress. Om resursen på den URL-adressen ändras tilldelas en ny eTag. På så sätt kan vi spåra vilka sidor du besöker när du är på Onlinetjänster. Dessutom använder vi elektroniska bilder, så kallade spårpixlar (ibland pixeltaggar) för att spåra användare som har besökt Onlinetjänsterna. Med spårpixlar kan vi leverera innehåll och marknadsföringskommunikation som är anpassad efter dina intressen. Vi strävar efter att ge webbplatsbesökare en anpassad och personlig upplevelse. Våra webbplatser svarar för närvarande inte på DNT-signaler (Do Not Track) i webbläsare.

När det gäller webbcookies och liknande teknik ber vi om samtycke från användare av Onlinetjänster i EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) och Storbritannien baserat på en separat process för samtycke till cookies. Vårt meddelande om cookies finns här:

https://www.thermofisher.com/us/en/home/global/how-cookies-are-used.html.

 

  Mer

2. DÄRFÖR BEHANDLAR THERMO FISHER SCIENTIFIC DIN INFORMATION

Vi använder de personuppgifter vi behandlar om dig för att:

 • Skapa ett konto åt dig eller organisationen som du arbetar för;
 • Göra det möjligt för dig att använda resurser från sociala medier online som vi ibland erbjuder;
 • Autentisera din identitet vid behov eller enligt lag;
 • Ingå ett försäljnings- eller servicekontrakt med dig eller organisationen som du arbetar för;
 • Slutföra dina beställningar av produkter och tjänster;
 • Kontakta dig angående produkter och tjänster som kan vara av intresse för dig och för att få feedback om dina erfarenheter av Thermo Fisher;
 • Utföra våra avtalsenliga skyldigheter gentemot dig eller organisationen som du arbetar för enligt tillämpliga avtal ;
 • Tillhandahålla begärda tjänster och begärd information och produktsupport;
 • Svara på dina frågor på lämpligt sätt;
 • Uppdatera ditt konto och dina beställningar och transaktioner;
 • Befria oss från våra avtalsenliga skyldigheter mot dig;
 • Följa alla juridiska krav som gäller för oss;
 • Verifiera ekonomiska transaktioner och genomföra kontroller för efterlevnad;
 • Utföra analys- och profileringsaktiviteter, bland annat för att:
  • Förbättra effektiviteten i våra interna processer och procedurer och den övergripande kvaliteten på de produkter och tjänster vi tillhandahåller;
  • Anpassa din upplevelse av Onlinetjänsterna;
  • Skapa kundprofiler av dig för att bland annat förbereda relevanta produkter och tjänster.

I den utsträckning det är tillåtet enligt gällande lag, inklusive med ditt samtycke där så krävs enligt tillämplig lag, kan vi delta i följande aktiviteter:

 • Vi kan komma att använda dina kontaktuppgifter för att kontakta dig för att se om du vill inleda en affärsrelation med oss eller för att skicka marknadsföringsmeddelanden till dig.
 • Om du inte vill ta emot sådana marknadsföringsmeddelanden kan du välja att inte få sådana e-postmeddelanden under registreringen och i efterföljande kommunikation från oss genom att följa de avanmälningsinstruktioner som finns i sådana e-postmeddelanden eller på andra informationsinhämtningsplatser på Onlinetjänsterna.
 • Vi kan samla in personuppgifter om dig (t.ex. din befattning, specialitet och publikationer) från offentliga resurser som företag, universitet och publikationswebbplatser och kombinera den med personuppgifter som vi har samlat in om dig för att förbättra vår kundprofil av dig. Profilen använder vi som stöd för våra försäljnings- och marknadsföringsaktiviteter.
 • Vi kan behandla inspelningar av dina samtal med våra kundtjänstmedarbetare för att säkerställa att vi levererar högkvalitativ service, hjälpa till vid utbildning och utveckling av representanter från Thermo Fisher Scientific och förbättra vår kundtjänst i allmänhet.
 • Vi kan visa annonser för produkter och tjänster som vi anser är relevanta för dig baserat på dina aktiviteter i Onlinetjänsterna eller på andra webbplatser eller digitala platser. Sådana annonser kan visas i våra Onlinetjänster eller i andras onlinetjänster. Vi uppnår detta genom att använda, och tillåta tredje part (t.ex. Facebook och LinkedIn) att använda, vissa cookies, eTags, spårpixlar och andra spårningstekniker för att spåra dina aktiviteter i våra Onlinetjänster och andra onlinetjänster. Mer information om dessa aktiviteter och hur du hanterar eller väljer bort dem finns i vårt meddelande om cookies (https://www.thermofisher.com/us/en/home/global/how-cookies-are-used.html) Du kan också kontakta oss på data.privacy@thermofisher.com.
 • Vi kan skicka kunderbjudanden till dig baserat på dina aktiviteter på olika Onlinetjänster, inklusive aktiviteter på andra webbplatser eller digitala platser, dina andra interaktioner med Thermo Fisher Scientific som inte är via Onlinetjänster (t.ex. regionala erbjudanden baserade på var ditt kontor finns i beställningsformulär).

Vi utför även statistiska analyser av användarna av våra Onlinetjänster för att förbättra funktionerna, innehållet, designen och navigeringen i Onlinetjänsterna.

  Mer

3. UTLÄMNANDE AV DIN INFORMATION

Vi kan i enlighet med vår Integritetsspolicy dela dina personuppgifter med alla våra dotterbolag, avdelningar och grupper över hela världen.

Vi lämnar endast ut dina personuppgifter till tredje part i enlighet med lagen, till exempel i följande fall:

 • Till tredjepartsleverantörer av tjänster som agerar för vår räkning och enligt våra instruktioner för att ta hand om produktbeställningar, leverera tjänster, tillhandahålla IT-support och uppfylla de andra syften som anges ovan;
 • Till utvalda affärspartner för att vid behov fullgöra de syften som anges ovan eller när det rimligen krävs för att uppnå våra legitima affärsmål;
 • Om gällande lag kräver det, inklusive och utan begränsning, i svar på myndigheters eller reglerande myndigheters begäran och för att samarbeta under brottsutredningar eller när ett domstolsbeslut tas emot
 • Till en potentiell eller faktisk köpare eller säljare i samband med en sammanslagning, ett förvärv eller annan omorganisation eller vid försäljning av vår verksamhet eller våra tillgångar;
 • Till domstolar och offentliga myndigheter för att skydda dig, oss eller tredje part från skada, inklusive bedrägeri eller fall där någons fysiska säkerhet är utsatt för risk
 • Vi kan lämna ut personlig information som du har tillhandahållit i samband med en kundtjänstförfrågan (inklusive till våra tjänsteleverantörer om det behövs för att vi ska kunna svara på sådana förfrågningar)

Tjänsteleverantörer som agerar för vår räkning är skyldiga att följa avtal som inkluderar integritetskrav som inte skyddar mindre än de som beskrivs i denna Integritetspolicy, och behandlar endast personlig information när det är nödvändigt för att utföra sina uppgifter på ett sätt som överensstämmer med detta meddelande, andra tillämpliga integritetsmeddelanden (t.ex. vår cookiepolicy) och som uttryckligen tillåts eller krävs enligt gällande lagar, regler och förordningar.

Våra tredjepartsleverantörer finns i USA och andra jurisdiktioner.

  Mer

4. HUR LÄNGE SPARAR THERMO FISHER SCENTIFIC DIN INFORMATION?

Vi sparar i allmänhet personuppgifter så länge som det behövs för det specifika affärssyfte eller syften för vilka de samlades in. I vissa fall kan vi behöva behålla personuppgifter under en längre tid enligt lag eller i andra affärssyften. Såvitt möjligt strävar vi efter att anonymisera informationen eller ta bort onödiga identifierare från poster som vi kan behöva behålla under perioder som är längre än den angivna lagringsperioden.

  Mer

5. DINA VALMÖJLIGHETER

Observera att vi i många fall inte kan göra affärer effektivt med dig utan att behandla viss personlig information om dig (t.ex. dina kontaktuppgifter).

Du kan använda Onlinetjänsterna utan att godkänna cookies (om det inte är absolut nödvändigt). Konsekvensen är att vissa funktioner i Onlinetjänsterna kan vara mindre anpassade för dig, och vissa funktioner kan vara begränsade. Se avsnitt B 1. (c) ovan för mer information om cookies.

Du har rätt att välja att inte få marknadsföringsmeddelanden. Använd funktionen för att avbryta prenumerationen på sådana meddelanden.

Du kan göra en begäran med avseende på dina personuppgifter genom att kontakta data.privacy@thermofisher.com. Mer information om specifika rättigheter för personer boende i Europa och Kalifornien finns i avsnitten 9 och 10 nedan.

Vi vidtar rimliga åtgärder för att snabbt svara på dina förfrågningar i enlighet med gällande lagar.

Om du kontaktar kundtjänstrepresentanter kan vi kräva att du tillhandahåller information som kan autentisera din identitet. Det gör vi för att kunna hjälpa dig med din begäran. Om du inte kan tillhandahålla den här informationen kan det hända att vi inte kan behandla din begäran.

När vi tar emot personuppgifter från våra kunder och behandlar personuppgifter å deras vägnar gör vi det som ettpersonuppgiftsbiträde. Vi har inte kontroll över våra kunders integritet och säkerhetsmetoder och -processer. Om dina personuppgifter har skickats till oss av en Thermo Fisher Scientific-kund och du vill utöva någon av ovannämnda rättigheter ska du kontakta kunden i fråga direkt eller ge oss namnet på kunden så att vi på lämpligt sätt kan hänvisa din förfrågan till kunden.

  Mer

6. INFORMATIONSSÄKERHET

Vi implementerar tekniska, fysiska och organisatoriska åtgärder som är avsedda att skydda all information du tillhandahåller via Onlinetjänster och skydda den från obehörig åtkomst, förlust, missbruk eller ändring. Trots det kan inga datorsystem eller informationsöverföringar någonsin vara helt säkra eller felfria, och du bör inte förvänta dig att din information förblir privat under alla omständigheter. Dessutom är det ditt ansvar att skydda alla lösenord, ID-nummer eller liknande enskilda uppgifter som är kopplade till din användning av Onlinetjänsterna.

  Mer

7. ÄNDRINGAR I DENNA INTEGRITETSPOLICY

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna Integritetspolicy. Vi meddelar dig när vi har ändrat något genom att ange det datum då denna policy senast uppdaterades som det datum Integritetspolicyn trädde i kraft. Vi rekommenderar att du regelbundet läser igenom denna policy för att få information om eventuella ändringar.

  Mer

8. FRÅGOR OCH KOMMENTARER

Om du har frågor eller kommentarer om denna Sekretesspolicy eller om hur dina personuppgifter behandlas ber vi dig kontakta data.privacy@thermofisher.com.

  Mer

9. KOMPLETTERANDE INTEGRITETSPOLICY FÖR EUROPA (INKLUSIVE SCHWEIZ OCH STORBRITANNIEN)

Följande avsnitt gäller personer i EES, Storbritannien och Schweiz och ska läsas som ett tillägg till huvudavsnitten i Sekretesspolicyn.

a.      Rättsliga grunder för behandling

I enlighet med gällande lagar förlitar vi oss i de flesta fall på följande rättsliga grunder när vi behandlar dina personuppgifter, enligt vad som är tillämpligt:

 • Fullgörande av avtal: Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra ett avtal med dig eller vidta åtgärder på din begäran innan ett avtal ingås.
 • Rättsliga skyldigheter: Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla rättsliga skyldigheter.
 • Legitimt intresse: Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna motivera ett berättigat och legitimt intresse vad gäller din integritet och andra grundläggande rättigheter och intressen
 • Samtycke: Behandlingen utförs i enlighet med det du har samtyckt till.

De specifika rättsliga grunderna som vi förlitar oss på i vart och ett av de syften för vilka vi behandlar dina personuppgifter anges nedan:

Syfte för behandling, inklusive men inte begränsat till: Tillämplig rättslig grund
Skapa ett konto åt dig eller organisationen som du arbetar för Göra det möjligt för dig att använda resurser från sociala medier online som vi ibland erbjuder; Fullgörande av avtal baserat på tillämpligt avtal Legitima intressen för att tillhandahålla tjänster Samtycke
Slutföra dina beställningar av produkter och tjänster Utföra våra avtalsenliga skyldigheter gentemot dig eller organisationen som du arbetar för enligt tillämpliga avtal ; Uppdatera ditt konto och dina beställningar och transaktioner ; Befria oss från våra avtalsenliga skyldigheter mot dig.  
Autentisera din identitet vid behov eller enligt lag Rättslig skyldighet. Legitimt intresse. Fullgörande av avta.
Tillhandahålla begärda tjänster och begärd information och produktsupport Svara på dina frågor på lämpligt sätt Begära feedback Om din begäran eller förfrågan gäller en tjänst som du har beställt, registrerat dig för eller på annat sätt ingått avtal: fullgörande av avtal baserat på våra Tjänstevillkor eller annat tillämpligt avtal.Om vi har rättslig skyldighet att svara på din begäran eller förfrågan: rättslig skyldighet. I alla andra fall: legitimt intresse som en del av vårt åtagande att ge dig bra kundservice. Samtycke
Uppfylla alla rättsliga skyldigheter som gäller för oss Verifiera ekonomiska transaktioner och genomföra kontroller för efterlevnad Rättsliga skyldigheter enligt gällande lagar Legitima intressen för att skydda kunder och Thermo Fisher Scientific
Utföra analys- och profileringsaktiviteter, bland annat för att:
 • Förbättra effektiviteten i våra interna processer och procedurer och den övergripande kvaliteten på de produkter och tjänster vi tillhandahåller
 • Skapa kundprofiler av dig för att bland annat förbereda relevanta produkter och tjänster.
Legitimt intresse baserat på vårt intresse för att förbättra våra tjänster och produkter genom dataanalys.
Anpassa din upplevelse av Onlinetjänsterna Kontakta dig för att avgöra om du vill inleda en affärsrelation med oss eller att vi får skicka marknadsföringsmeddelanden till dig. Samla in personlig information om dig (t.ex. din befattning, specialitet och publikationer) från offentliga resurser som företag, universitet och publikationswebbplatser och kombinera den med personlig information som vi har samlat in om dig för att förbättra vår kundprofil av dig. Profilen använder vi som stöd för våra försäljnings- och marknadsföringsaktiviteter. Visa onlineannonser för produkter och tjänster som vi anser är relevanta för dig baserat på dina aktiviteter i Onlinetjänsterna. Skicka kunderbjudanden till dig baserat på dina aktiviteter på olika Onlinetjänster och dina andra interaktioner med Thermo Fisher Scientific som inte är via Onlinetjänster (t.ex. regionala erbjudanden baserade på var ditt kontor finns i beställningsformulär). Legitimt intresse Samtycke enligt lag Om vi är juridiskt förpliktigade att göra det enligt gällande lagar och förordningar ber vi dig att ge ditt samtycke och förlitar oss på Samtycke
Behandla inspelningar av dina samtal med våra kundtjänstmedarbetare för att säkerställa att vi levererar högkvalitativ service, hjälpa till vid utbildning och utveckling av representanter från Thermo Fisher Scientific och förbättra vår kundtjänst i allmänhet. Rättslig skyldighet Samtycke Legitimt intresse för att förbättra vår kundtjänst och uppfylla alla tillämpliga rättsliga och lagenliga skyldigheter

När vi förlitar oss på den rättsliga grunden för samtycke kan du i tillämpliga fall när som helst ta tillbaka sådant samtycke, utan att det påverkar den lagenliga behandlingen som baseras på samtycke före ett sådant återkallande.

b. Begäran om att utöva sina rättigheter – rättigheter och åtkomst till dina uppgifter

Du kan komma åt, korrigera och/eller uppdatera din information genom att få direkt åtkomst till konton eller profiler som du har skapat hos oss.  

Där så krävs enligt gällande lag, t.ex. EU:s dataskyddslagar som GDPR (dataskyddsförordningen) eller Kaliforniens sekretesslagar, som California Consumer Privacy Act (”CCPA”), för personlig information som Thermo Fisher Scientific har samlat in och använt under de senaste 12 månaderna kan du ha rätt att: begära åtkomst till information som vi har om dig, begära att få korrigera eller uppdatera dina personuppgifter eller i vissa fall be oss att radera din personliga information i den mån vi inte är skyldiga att behålla den enligt lag.

Om du befinner dig i EES, där behandlingen av din information omfattas av EU:s dataskyddslagar, kan du ha följande rättigheter:

 • Rätt till begränsning av behandling: Du kan ha rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. I så fall märks och behandlas de endast av oss för vissa ändamål.
 • Rätt till portabilitet av uppgifter: Om behandlingen baseras på ditt samtycke eller ett avtal som du har ingått med oss har du rätt att få de personuppgifter som du har lämnat till oss på ett strukturerat sätt och i ett vanligt förekommande format som är maskinläsbart. Du kan också ha rätt att överföra personuppgifterna till en annan enhet utan vår inblandning.
 • Rätt att invända: Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter för direkt marknadsföring. Du kan utöva den här rättigheten genom att klicka på knappen ”Avbryt prenumeration” i vår kommunikation med dig. När vi förlitar oss på den rättsliga grunden med legitimt intresse har du rätt att när som helst invända mot hur vi behandlar dina personuppgifter på grund av din specifika situation, och vi kan bli tvungna att sluta behandla dina personuppgifter (t.ex. där vi ägnar oss åt profileringsaktiviteter i marknadsföringsrelaterade syften). Om du utövar denna rättighet kommer din personliga information inte längre att behandlas i sådana syften om inte annat är godkänt enligt lag (t.ex. om behandling av dina personuppgifter är nödvändig för att du ska kunna vidta åtgärder innan du ingår ett avtal eller för att fullgöra ett redan ingått avtal).
 • Rätt att lämna in klagomål: Du kan ha rätt att lämna in ett klagomål hos en lokal tillsynsmyndighet, till exempel om du anser att vi har behandlat dina personuppgifter på ett sätt som är olagligt eller i strid med dina rättigheter.

Du kan göra en förfrågan genom att kontakta data.privacy@thermofisher.com

c. Profilering

Vi deltar inte i automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering, som påverkar dig rättsligt sett. Vi kan delta i profilerings- och analysaktiviteter för allmän förbättring av våra affärsprocesser och i marknadsföringsrelaterade syften. Vi kan i synnerhet använda automatiserade metoder för att behandla personuppgifter som samlas in via din interaktion med Thermo Fisher Scientific inklusive Onlinetjänster, eller som hämtas från offentliga resurser som företag, universitet och publikationswebbplatser, för att hjälpa oss att identifiera produkter och tjänster som vi tror att du kan vara intresserad av och tillhandahålla relevanta annonser eller marknadsföring till dig.

  Mer

10. KOMPLETTERANDE SEKRETESSPOLICY för boende i delstaten Kalifornien i USA

Enligt California Consumer Privacy Act från 2018 (”CCPA”) måste vi från och med 1 januari 2020 tillhandahålla ytterligare integritetsrelaterad information till invånare i Kalifornien.

a. Integritetsrättigheter för boende i Kalifornien

Enligt de villkor som anges i CCPA har boende i Kalifornien rättigheter enligt Cal. Civ. Code §§ 1798.100, 1798.105, 1798.110, 1798.115 och 1798.125 som bland annat:

(a) Begära åtkomst till kopior av deras personliga information;
(b) Begära åtkomst till information om vilka kategorier av personlig information vi har samlat in om dem, källkategorier för sådan information, för vilka ändamål vi samlar in deras personuppgifter, vilka kategorier av tredje part som vi har delat deras personuppgifter med och de kategorier av personlig information som vi har lämnat ut om dem i affärssyfte;
(c) Begära att deras personliga information tas bort;
(d) Inte olagligen diskrimineras på grund av att de har utövat någon av sina rättigheter enligt CCPA
(e) Få meddelanden om eventuella finansiella incitament som erbjuds till dem i utbyte mot eventuella rättigheter som vi vill ha för att samla in, sälja eller ta bort deras personliga information.

Det är inte alla boende i Kalifornien som har rätt att utöva alla ovanstående rättigheter under alla omständigheter. I CCPA fastställs till exempel ovanstående rättigheter (med undantag för den rättighet som beskrivs i punkt (d) ovan) gällande personlig information som återspeglar en skriftlig eller muntlig kommunikation eller en transaktion mellan boende i Kalifornien och oss där invånaren i Kalifornien fungerar som anställd, ägare, direktör, befattningshavare eller entreprenör i ett företag eller annan enhet, och kommunikationen eller transaktionen med oss endast sker inom ramen för att vi uppfyller kraven för detta eller tillhandahåller eller tar emot en produkt eller tjänst till eller från en sådan enhet.

Boende i Kalifornien kan skicka in en begäran om att utöva sina rättigheter enligt CCPA genom att skicka e-post till oss pådata.privacy@thermofisher.com

  Mer